Rozhovor s naším kandidátem Ing. arch. Jaroslavem Janouškem

Rozhovor s naším kandidátem Ing. arch. Jaroslavem Janouškem

Proč kandidujete?

Domnívám se, že nazrál čas, abych ve prospěch všech občanů, ale i návštěvníků města, předával své profesní a praktické zkušenosti. Za Změnu pro Nymburk jsem po 4 roky pracoval v komisi rozvoje a investic. Troufám si tvrdit, že jsem patřil k těm aktivním členům komise. Jsem připraven pokračovat, eventuálně v práci ve prospěch města ještě něco více přidat.

Co se Vám nelíbí?

Lhostejnost ke společným problémům, nezájem o věci veřejné, nezájem o problémy a potřeby druhého. Ve výchově vlastních dětí jsem docílil mimo jiné toho, že neodhazují odpadky na chodník, že za použití spreje nikomu neponičí fasádu, že nepoškozují dopravní značení, nedevastují veřejnou zeleň.

Z čeho máte radost?

Z každé obnovené fasády, z nově vysazených stromů. Podporuji záměry na řešení dopravní situace ve městě. Vítám nové povrchy komunikací, osazování prvků městského mobiliáře. Těším se na novou lávku, nový bazén, novou odbavovací halu hlavního nádraží a na kultivovaný prostor celého přednádraží. Budu rád u toho, až po dokončení rekonstrukce ulice Na Rejdišti, započnou práce na obnově Palackého třídy, Kostelního náměstí, Náměstí Přemyslovců, Tyršovy ulice …