Jak volit?

KDY SE VOLBY KONAJÍ?

Komunální volby se letos budou konat v pátek  23. 9. a v sobotu 24.9. 2022.

CO BUDU POTŘEBOVAT?

Občanský průkaz, věk nad 18 let a trvalý pobyt na území Nymburka. Hlasovací lístky vám přijdou poštou. V případě jejich ztráty vám vydá volební komise hlasovací lístky nové přímo ve volební místnosti v den voleb.

KDE MŮŽU VOLIT?

Vaše volební místo je uvedeno u hlasovacích lístků. Nymburk má 15 volebních okrsků: Gymnázium (volební okrsek 1, 2 a 3), ZŠ Komenského (4 a 14), ZŠ Tyršova (5 a 8), PVT ul. U Početky (6), budova Technických služeb ul. V Zahrádkách (7), ZŠ RAF  na sídlišti (9, 10, 11, 12 a 13) a budova CZ LOKO v ul. Drahelická (15).

JAK NEJLÉPE HLASOVAT, ABY MĚL MŮJ HLAS SMYSL?

Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem Změnu pro Nymburk. Tím je dán hlas kandidátům v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva (v Nymburce jde o 21 zastupitelů). Pokud  však tímto způsobem označíte více stran, bude váš hlas neplatný.

Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (21). Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (21).

KDY JE MŮJ HLAS NEPLATNÝ?

Neoznačíte na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta.

Označíte na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu.

Označíte v hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než kolik členů zastupitelstva má být voleno, a to bez ohledu na to, zda v počtu označených je odvolaný kandidát (k označení kandidátů volební strany, kterou zároveň označíte křížkem ve čtverečku před názvem volební strany, se však přitom nepřihlíží – do počtu jednotlivě označených se nezapočítávají).

V DEN VOLEB SE NEMŮŽU DOSTAVIT K VOLEBNÍ URNĚ.
CO MÁM DĚLAT?

Pokud ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůžete přijít do volební místnosti, můžete požádat obecní úřad a v den voleb i okrskovou volební komisi, aby k vám vyslala dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Tajnost hlasování přitom bude zachována.

V DEN VOLEB NEBUDU V NYMBURCE, MŮŽU I TAK VOLIT?

Nemůžete. Na rozdíl od voleb do poslanecké sněmovny, nebo Evropských voleb, pro komunální volby nelze použít voličský průkaz.