PhDr. Pavel Fojtík

PhDr. Pavel Fojtík

Historik a bývalý starosta
Slušnost, dialog a souboj stran ve smyslu fair-play aneb Se slušností nejdál dojdeš. Po celou dobu, co jsem v komunální politice, naslouchám potřebám Nymburáků a pracuji na jejich naplňování. Nymburk je krásné město s bohatou minulostí a úžasnými památkami. Jako historik se léta snažím, abychom byli na naši minulost hrdí a jako politik usiluji o to, aby naše město bylo skvělé místo pro život.
Marek Michl

Marek Michl

Hudebník a ředitel společnosti Thermoservis

Při mých cestách po obdobně velikých městech naší země jsem si nemohl nevšimnout, že většina z nich prodělala v nedávné době veliké proměny, a mám dojem, že Nymburk v tomto ohledu hodně zaspal. Proto se chci zaměřit na obnovu veřejného prostoru, na stav komunikací a další infrastruktury města.

V oblasti transparentnosti při správě města vidím veliké rezervy. Je třeba přístup k informacím ještě více zjednodušit a zejména zpřehlednit.

Mgr. Tomáš Friedel, PhD.

Mgr. Tomáš Friedel, PhD.

Právník a vysokoškolský učitel Univerzity Karlovy

Věřím Nymburku, a věřím Nymburákům. Nymburk pro mě znamená hrdost, nápaditost, sebevědomí. Takové obyvatele v Nymburce potkávám, a takové chci zastupovat. Město je pro nás domovem. Místem, kterému se chceme věnovat. Místem, o které chceme pečovat.

Jsem právník. Rozumím správě úřadu, nastavování transparentních postupů, rozpočtu. Jsem ale také učitel. Dělá mi radost objevit a rozvíjet něčí talent. V tom vidím největší příležitost pro Nymburk a svoji práci pro něj. Podnikavým a energickým lidem – lhostejno zdali občanům nebo úředníkům – musí být město otevřené a musí je podporovat. Úkolem zastupitele je tuto otevřenost a podporu zajistit.

Aneta Brynychová

Aneta Brynychová

Učitelka ZŠ LETCŮ R.A.F. Nymburk a vedoucí mažoretek SKP Nymburk

Jako člověk, který má velký vztah ke sportu vidím nezbytné opravení sportovního hřiště pro ZŠ Letců RAF Nymburk. Na tomto hřišti je vidět každý den několik sportovců, kteří by jistě opravu ocenili.

Mgr. Tomáš Danzer

Mgr. Tomáš Danzer

Ředitel Základní školy Komenského Nymburk a zastupitel města Nymburka

Jednou z priorit města musí být i nadále školství. Rozvoj města záleží také na nabídce a úrovni všech typů škol a školských zařízení. Největší úkol je zajištění dostatečné kapacity mateřských a základních škol a rekostrukce ZŠ RAF.

Mgr. Radka Roskovcová

Mgr. Radka Roskovcová

Sociální pracovnice a maminka na mateřské

Jako sociální pracovnice mám za úkol pomáhat lidem s nesnázích. Hledat cesty a možnosti ke zlepšení jejich životů. K tomu je třeba se vždy nejprve zorientovat v jejich potřebách, přáních a také schopnostech. A následně najít nejlepší řešení. Stejně chci přistupovat k práci pro město. Ve městě si musíme bedlivě naslouchat, ale také si otevřeně říkat nepříjemné věci. A po důkladné diskusi rozhodnout a za svá rozhodnutí nést odpovědnost. Jedině tak můžeme město společnými silami měnit k lepšímu.

Mgr. Ivan Mezlík

Mgr. Ivan Mezlík

Zástupce ředitele pro I. stupeň ZŠ Komenského

Je třeba zajistit kvalitní vzdělání pro naše děti a poskytnout jim bezpečný prostor pro trávení volného času. Chci se podílet na tom, aby se Nymburk stal městem sportu opravdu pro všechny. Raději hřiště a plácky pro fotbal, basket nebo vybiku, než velkolepé česko-čínské projekty a logistická centra. 

Ing. Alena Havelková

Ing. Alena Havelková

Ředitelka odboru zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy

V posledních letech jsem spojila znalost veřejné správy, hospodaření příspěvkových organizací a zkušenosti v oblasti zdravotnictví. Budu prosazovat efektivní využití veřejných finančních prostředků v mém rodném městě.

Ing. arch. Jaroslav Janoušek

Ing. arch. Jaroslav Janoušek

Odborný rada Státního pozemkového úřadu, člen České komory architektů

Chci se zasadit o zlepšení průchodnosti krajiny. Vysázíme stromy, aleje, plošnou zeleň. Do krajiny nepatří jen technika. Měl by se tam vrátit člověk – chodec, cyklista, bruslař, maminka s kočárkem, pejskař.

Ing. Lenka Průchová

Ing. Lenka Průchová

Emeritní ředitelka Kontaktního pracoviště Úřadu práce

Budu prosazovat větší provázanost školní výuky s praxí pro zlepšení zaměstnanosti absolventů. Zaměřím se na rozšíření nabídky aktivit pro seniory.

Bc. Vít Špinka

Bc. Vít Špinka

Zahradní projektant a předseda Divadelního souboru HÁLEK

Jako svojí prioritu vidím podporu a rozvoj amatérských divadelníků a jiných spolků v oblasti nymburského kulturního života a rád bych přispěl do oblasti veřejné zeleně a rekreačních zón ve městě.

MUDr. Tomáš Omáčka

MUDr. Tomáš Omáčka

Odborný lékař - chirurg

Jsem přesvědčen, že politici mají společnost spojovat a ne rozdělovat, jak se to nyní často děje.
Proto kandiduji za Změnu pro Nymburk, kde jsem našel lidi se stejným názorem a navíc plné odhodlání pracovat pro společné blaho.

Petr Nutil

Petr Nutil

Žurnalista, grafik a spisovatel

Říká se, že nejlepší chvíle pro zasazení stromu byla před dvaceti lety a ta druhá nejlepší je právě teď. Taky se říká, že nechce-li člověk ustrnout, je dobré se na věci kolem sebe tu a tam podívat novýma očima. Oboje platí nejen pro stromy a lidi. Chceme-li naše město zlepšit, otevřít novým možnostem a objevit nové příležitosti k rozvoji, je ten nejlepší čas svěřit jeho správu novým lidem s čerstvým pohledem, kteří dokážou – jak věřím – objevit doposud přehlížené, vylepšit stávající a najít nové stránky našeho krásného Nymburka – a posunout nás o pěkný kus dopředu. A pro mě je Změna pro Nymburk onou vzácnou kombinací jak životních, tak i politických zkušeností, ale i nového, čerstvého pohledu na dění ve městě, které mě vlídně přijalo, stalo se mi domovem a městem, ve kterém jsem rád. Rád bych mu svou účastí na správě věcí veřejných jeho vlídnost a vřelost alespoň částečně oplatil.

Vlastimil Burian

Vlastimil Burian

Předseda Zahrádkářské organizace Nymburk

Proč jsem se přidal do „Změny pro Nymburk“? Rád bych žil ve městě plném aktivních lidí bez rozdílu věku.

Mgr. Jindřich Licek

Mgr. Jindřich Licek

Volejbalový trenér a místopředseda klubu

V Nymburce jsem rád a naše město by mělo žít ve všech oblastech, což není tak jednoduché. Kromě běžného chodu by se město mělo zaměřit na vyžití obyvatel a především dětí. Tato cesta už byla nastolena a je potřeba ji dále prohlubovat.

Bc. Jakub Novotný

Bc. Jakub Novotný

Trenér sportovního lezení
Ing. Martin Pavlíček

Ing. Martin Pavlíček

Senior manager Deloitte a skautský vedoucí

V Nymburce jsem se narodil. Rozhodl jsem se zde vychovávat naše děti a přál bych si, aby i ony chtěly v Nymburce zůstat. Můj život formoval skauting. Naučil jsem se díky němu nejen čestnosti, férovosti a týmové spolupráci, ale i tomu, že když chce člověk něco hodnotného vytvořit, tak je třeba zabrat. V práci pro město se zaměřím na systematickou spolupráci se všemi organizacemi, které pracují s dětmi a mládeží a jejich podporu. Právě ony vychovávají Nymburáky, kterým pak není jejich město lhostejné a snaží se ho Změnit k lepšímu.

Ing. Michal Stehlík

Ing. Michal Stehlík

Ředitel kvality ZVVZ GROUP

Mým profesním posláním je zavádění systému, pravidel a řádu do společností a korporací, podpora procesů, které vytváří kvalitní produkty a přináší tak maximální užitek a spokojenost zákazníkovi. A to je přesně to, co se dá aplikovat i ve státní správě na komunální úrovni a může být příjemnou „Změnou pro Nymburk“.

Bc. Lenka Omáčková

Bc. Lenka Omáčková

Zdravotní sestra

Celý dospělý život jsem zasvětila práci ve zdravotnictví a budu nadále usilovat o co nejkvalitnější a plně dostupnou zdravotní péči v našem městě.

Petr Pařízek

Petr Pařízek

Realitní zprostředkovatel

Více než 10 let řeším finance a bydlení mých klientů po celé České republice. Vím, že v rámci zlepšování obecné finanční gramotnosti a prevence, se dá předcházet nepříjemným situacím a jejich dopadu nejen na jednotlivce, ale i rodiny a celé komunity. Právě proto se chci zaměřit na cílené informování, varování a rady veřejnosti.

Mgr. Linda Hrubá

Mgr. Linda Hrubá

Pricing & tender specialist Boston scientific

Město nemá být jen místem, kde pobýváme. Město je místem, kde žijeme – sportovně, kulturně, sousedsky. A přesně takový chci mít Nymburk.