Lidé ve vedení města

Pavel Fojtík – zastupitel města Nymburka

 

Tomáš Danzer – zastupitel měst Nymburka

 

Zdeněk Dyňka – zastupitel města Nymburka

Výbory a komise

Finanční výbor – Marek Michl

Kontrolní výbor – Pavel Fojtík

Komise pro životního prostředí a zeleň – Milada Křížová

Bytová komise – Petr Pařízek

Komise pro školství, kulturu a cestovní ruch – Ivan Mezlík

Komise pro strategický rozvoj – Ing. Arch. Jaroslav Janoušek

Komise pro sport a volnočasové aktivity – Aneta Brynychová

Komise pro majetek a likvidační – Jakub Veselý