Tisková zpráva k našemu jednání na Zastupitelstvu města dne 21.9.2016

Tisková zpráva k našemu jednání na Zastupitelstvu města dne 21.9.2016

Tisková zpráva ze zasedání Zastupitelstva města Nymburk dne 21. 9. 2016 za subjekty:

Změna pro Nymburk (Starostové a nezávislí)

ANO 2011

Nymburští demokraté

TOP 09

 

Na schůzi zastupitelstva města Nymburka 21. září. 2016 byl odvolán současný starosta města Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

 

Důvody pro odvolání byly zejména tyto:

 

  • Velice neuspokojivá spolupráce města se Středočeským krajem, a to i přes úzkou vazbu mezi starostou města Ing. Machem, Ph.D. a hejtmanem Ing. Peterou, kteří jsou kolegové v nymburské buňce ČSSD a oba jsou také dlouhodobě aktivní ve vedení společnosti VaK Nymburk a.s. Tato jejich úzká vazba a důvody z ní vyplývající byly uvedeny jako argumenty k dosazení Ing. Macha do čela města i přesto, že jeho strana ve volbách nezvítězila a skončila na 3. místě.

Skutečnost byla pak ale zcela opačná, neboť ze Středočeského kraje se nepodařilo získat žádnou dotaci pro město, a navíc téměř o žádnou nebylo ani požádáno. Kromě toho kraj, dle našeho názoru, ani v adekvátní míře neinvestoval do svého majetku v rámci města (zejména v oblasti dopravních staveb a kultivace průjezdu městem ve směrech Kolín, Mladá Boleslav, Lysá nad Labem). Neexistují ani žádné indicie, že by o těchto tolik pro město potřebných investicích do budoucna v dostatečném rozsahu uvažoval.

Naopak byly peníze z rozpočtu města Nymburka využity na akci přímo související s hejtmanem Ing. Peterou, jmenovitě na billboard pro plánovanou rozsáhlou Česko – Čínskou průmyslovou zónu na okraji pole za Nymburkem, v ceně cca 50.000,- Kč, u kterého pan hejtman vítal čínskou delegaci. Další zatížení městského rozpočtu ve věci zmiňované průmyslové zóny je přes nesouhlas mnoha nymburských občanů v přípravách.

  • Nedostatečný postup řešení ve věci odstranění obtěžujícího zápachu z průmyslového provozu na Zálabí v těsné blízkosti obytné zástavby města. Zde byl starosta ve věci stavebního řízení prohlášen podjatým, a to paradoxně samotným Středočeským krajem. Tento důvod pak uvádí jako vysvětlení, proč nemůže efektivně jednat. Díky nové volbě může starosta pokračovat v efektivní práci na vyřešení celé situace.
  • Omezená komunikace a koordinace činností v rámci stávajícího vedení města a celé koalice.
  • Špatná komunikace se zastupiteli. Většina důležitých, a pro fungování samosprávy města zásadních věcí, je řešena přednostně v médiích a teprve potom se zastupiteli (viz. rozhovory v rádiu či v Nymburském Zpravodaji).
  • Neprospěšné vedení jednotlivých projektů (místy dokonce i neprospěšné pro vlastní město).
  • Ignorování řady skutečných potřeb správy a rozvoje města.

 

Dosavadní opozice svými devíti mandáty v zastupitelstvu po téměř dva roky tvořila sjednocený a aktivní pracovní tým. Významný díl práce byl našimi členy odváděn též v komisích a výborech (práce při plánování investičních záměrů, upozornění na neefektivní činnost TS atd.). Věříme, že budeme v tomto duchu pokračovat i ve spolupráci se zástupci uskupení Změna pro Nymburk (Starostové a nezávislí).

Zvolením PhDr. Pavla Fojtíka novým starostou města potom naplňujeme demokratickou vůli občanů z roku 2014, kdy v komunálních volbách vyšel jako absolutní vítěz.

Do vedení města na pozici místostarostů byli dále zvoleni Mgr. Adriena Gabrielová a Ing. Arch. Jan Ritter.

V radě města Nymburka nově zasednou: Mgr. Tomáš Danzer, Ing. Ladislav Gabriel, Mgr. et Mgr. Ivan Černovský a Ing. Marek Velechovský.