Společné stanovisko deseti nymburských zastupitelů k odvolání jednatelky Nemocnice Nymburk s.r.o. Ing. Aleny Havelkové

V reakci na překvapivé kroky rady města jsme nuceni zveřejnit názor a společné stanovisko stran a volebních uskupení Nymburští demokraté, Změna pro Nymburk – Starostové a nezávislí, ANO 2011, Zdravý Nymburk a TOP 09.

1) Z veřejně dostupných informací vyplývá, že dne 13. března 2019 Rada města Nymburk při výkonu působnosti valné hromady Nemocnice Nymburk s.r.o. odvolala Ing. Alenu Havelkovou z pozice jednatelky nemocnice. Tomuto nečekanému kroku navíc předcházelo odvolání tříčlenné dozorčí rady nemocnice a jmenování nové pětičlenné dozorčí rady dne 27. 2. 2019. I tento krok působí poněkud podivně, neboť nebyl členům dozorčí rady oznámen a ani jim nebylo sděleno, v čem pracují dle stávající valné hromady (rady města) špatně a proč jsou tedy odvoláváni. Zastupitelé města, kteří jsou především zodpovědní za dobré fungování nemocnice, nebyli informováni o žádných problémech, které by mohli vést k odvolání. Dokonce nebyla ani svolána zdravotní komise. MUDr. Martin Dvořák, předseda lékařské komory, již na protest z této komise odstoupil.

2) Nové vedení města Nymburka – Nymburk s klidem + ČSSD a ODS od svého zvolení v listopadu 2018 s jednatelkou nemocnice nekomunikovalo. Na jednání rady byla pozvána 13. března 2019 pouze z toho důvodu, aby jí bylo bez odůvodnění oznámeno, že byla odvolána.

3) Na základě těchto skutečností požádalo už v pátek 15. března nás všech 10 zastupitelů o svolání mimořádného zastupitelstva. Jako zastupitelé jsme velmi znepokojeni nastalou situací, která bezpochyby destabilizovala situaci v nemocnici. Na zastupitelstvu budeme od rady města žádat tyto informace:

A) Jakých konkrétních pochybení se jednatelka dopustila a v čem údajně „lhala“;

B) Jakých konkrétních pochybení se dopustila dozorčí rada;

C) Co urgentně hrozilo, že musela být jednatelka vyhozena „na hodinu“ a nemohlo se přistoupit k normální výměně jednatele přes výběrové řízení;

D) Jak se rada tyto závažné informace dozvěděla (když jednatelka údajně lhala) – proběhla nějaká kontrola v nemocnici?

E) Kdo a jak vybral „krizového manažera“ Ivana Olivu, po jehož působení v nemocnici Na Homolce se v ní našly neplatné smlouvy za více než 400 milionů korun.

4) Naše informace jsou v úplném rozporu s tím, jak nyní starosta Mach věci prezentuje. Argumenty uváděné v tisku jako důvody jsou buď nesmyslné (nezpracovala koncepci, kterou měla ve skutečnosti zpracovat pro zastupitelstvo rada, přitom koncepce nemocnice existuje a jednatelka ji minulé radě předala) nebo malicherné (špatně komunikovala s vedením). Jistě tedy nejsou relevantním důvodem k hektickému odvolání.

5) Na městském úřadě již skončila vedoucí interního auditu, výpověď dal vrchní strážník a nyní jednatelka nemocnice. Kdo bude následovat dále? Ředitel Technických služeb Martin Netolický, ředitelka Nymburského kulturního centra Iveta Friedlová či ředitel Základní školy Komenského Tomáš Danzer?

6) Úkolem minulého vedení města bylo udržet vyrovnané hospodaření, nedotovat provoz a zvyšovat kvalitu a péči o pacienty. Zejména díky působení jednatelky Havelkové se toto dařilo naplňovat. Za uplynulý rok 2018 Nemocnice Nymburk s.r.o. dokonce vykáže zisk (což je v dnešní době skoro unikátní). V nemocnici se snížily závazky a zdárně se dokončil náročný převod majetku (čítající 3,5 tis. položek). Podařilo se zažádat a úspěšně dokončit akreditaci kurzu pro sanitáře. Vedení nemocnice dokázalo překlenout i personální krizi, jež postihuje v podstatě celou republiku. Nemocnice dokázala najít prostředky na zvýšení mezd jejích zaměstnanců. Pro nemocnici byla uzavřena rámcová smlouva s VZP na další roky. S jednatelkou Havelkovou odchází spousta dobrých nápadů a hlavně odhodlání nekrást, ale pracovat ve prospěch nemocnice

7) Z těchto důvodů máme o nemocnici v Nymburce vážné obavy. Do roku 2015 zde proběhlo již několik neblahých kauz s podivným nakládáním s majetkem či nevýhodnými smlouvami apod. Minulá rada města strávila dva roky napravováním těchto problémů a jednatelka nemocnice k těmto krokům aktivně přispěla, za což jí i vedení nemocnice patří velký dík. Alena Havelková, která téměř čtyři roky vedla nymburskou nemocnici, si zcela jistě nezaslouží takové jednání, kterého jsme nyní svědky. Přitom právě starosta Mach ji v roce 2015 ustanovil do pozice jednatelky jako nejlepší kandidátku a nyní jí nemilosrdně odstraňuje.

Prosakují zprávy, že v zákulisí se hraje velká špinavá hra o budoucnost nemocnice. Přes poctivost stávajícího vedení nemocnice by však nebylo možné ji realizovat, proto musí jít z cesty.

V Nymburce 19. března 2019

Jan Ritter, Ivan Černovský, Kateřina Vokálová, Tomáš Bártl,

Pavel Fojtík, Zdeněk Dyňka, Tomáš Danzer,

Adriena Gabrielová, Jaroslav Štencl,

Aleš Omáčka