Změna pro Nymburk se schází již čtvrtým rokem pravidelně každý měsíc v restauraci Grand, rozhodli jsme se, že naše květnové setkání vám alespoň z části přiblížíme.
Hlavním smyslem našich pracovních setkání je předávat si informace o dění ve městě, o naší práci v komisích, výborech a zejména dostávat informace, a často i vysvětlení, od vedení města.
Témata této schůzky byla jasná, lávka, bazén, velké investiční akce města probíhající i ty plánované… je toho hodně o čem diskutovat a společně hledat řešení.
Nemalou část našeho setkání jsme věnovali také nadcházejícím podzimním volbám a ladění našeho volebního programu pro volební období 2018-2022.

V srpnu plánujeme naše setkání pojmout jako otevřené pro všechny Nymburáky a budete na něj včas, nejen tady, všichni srdečně zváni!