Rozhovor s kandidátem na starostu PhDr. Pavlem Fojtíkem

Rozhovor s kandidátem na starostu PhDr. Pavlem Fojtíkem

Jak zpětně hodnotíte své působení v roli starosty? Co považujete za svůj největší úspěch?

Roli starosty vnímám jako velký závazek. Rozhodovat o budoucnosti našeho krásného historického města vyžaduje velkou pokoru i zodpovědnost. Za dva roky se podařilo nastartovat mnoho pozitivních a užitečných věcí. Když budu konkrétní: dokončení regenerace panelového sídliště „Drahelice“, včetně vybudování dvou nových hřišť, celková rekonstrukce školní budovy Hlahol, výrazné posílení autobusových linek po celém městě, stabilizace a rozvoj nymburské nemocnice a polikliniky, nový chodník v Dlabačově ulici, velké rozšíření kulturních akcí ve městě, rychlé řešení situace kolem lávky, zkvalitnění práce technických služeb, které se hned promítlo do snížení poplatku za svoz komunálního odpadu, rekonstrukce Lipové ulice, obnova Mariánského sloupu na náměstí nebo II. etapa revitalizace kaple sv. Jana Nepomuckého.

A teď zase z jiného pohledu – co se Vám za ty dva roky nepodařilo?

Dva roky v čele města jsou skutečně krátkou dobou, aby se Vám podařilo zrealizovat všechny plány. Spíš tedy než psát, co se nepovedlo, by bylo lepší říci, co se ještě nestihlo udělat. Až nyní se rozbíhá rekonstrukce Rejdiště, finišujeme nad projekty ulic Vodárenská, U Skály či Tyršova. Stojíme před rozsáhlou rekonstrukcí sídliště Jankovice. Chystáme se žádat o dotace na rekonstrukci KD Janoušek, na cyklostezku na Přístavě, na navýšení kapacity Mateřské školy Růženka. S bazénem se pomalu ale jistě blížíme k zahájení stavebních prací.

Od opozičních zastupitelů směrem k Vám zaznívala kritika kvůli ceně za přestavbu bazénu, je samotná přestavba adekvátním krokem?

V Nymburce se už 30 let volá po novém bazénu. V této chvíli jsme nejblíže k výstavbě jako nikdy v minulosti. Máme totiž od 11. července vydané platné stavební povolení i rozhodnutí o umístění stavby. Promarnit tuto příležitost by byla obrovská škoda. I z toho důvodu, že veškeré projektové práce stály cca 2,6 mil. Kč. Co se týká nákladů, cena kolem 200 mil. Kč odpovídá velikosti a rozsahu bazénu pro 113 osob. Nejedná se tedy o žádné přemrštěné požadavky. Nový bazén bude zahrnovat vedle pětidráhového bazénu, dětské atrakce, relaxační bazén a vířivku. Velmi dobře je řešena i část, kde je umístěna – wellness zóna. Jestli se nyní bazén nepostaví, tak za čtyři roky bude ještě dražší, protože ceny ve stavebnictví každoročně rostou.

Velkým tématem byla taky nymburská lávka. Stojíte si za zvoleným postupem města, nebo byste z dnešního pohledu něco udělal jinak?

Myslím si, že jsme společně s ostatními kolegy z rady města postupovali od počátku rychle a správně. Z důvodu bezpečnosti jsme hned po pádu trojské lávky naši lávku uzavřeli a diagnostika z Kloknerova ústavu nám dala následně zcela zapravdu. Potvrdila rozsáhlou korozi lan. Teprve když nastaly komplikace v přechodu přes Labe, každý Nymburák si uvědomil, jak je lávka v pohybu po městě nezastupitelná. Je věčná škoda, že se při poslední rekonstrukci mostu v roce 1998 nemyslelo i na chodce, a naopak se z mostu zcela vytěsnili.

Jak budete situaci řešit dál?

V této chvíli už je známa vítězná podoba nové lávky. Jedná se o elegantní stavbu, která splňuje veškeré požadavky na funkčnost a cenu. Nyní jsme podepsali smlouvu s vítězem projektu firmou SHP – Stráský, Hustý a partneři, a ti se zavazují, že do konce roku připraví veškerou projekční dokumentaci. Takže nic nebrání tomu, abychom už zkraje příštího roku začali soutěžit zhotovitele, na výstavbu bude potřeba jeden rok. Slibovaný rok 2020 dostává zcela jasné kontury.

A co do té doby, než bude lávka nová – jak dál můžete pomoci lidem ze Zálabí v dopravě do centra?

Myslím, že velmi zdařilým krokem bylo zřízení přívozu, lodí Blanice. I před tím jsme výrazně už od ledna posilovali autobusové spojení mezi centrem a Zálabím. Pro všechny je navíc oboje zdarma. Někdo může namítnout, že jsme mohli přívoz zřídit již dříve. Jenže my jsme už od dubna byli připraveni pracovat na zavěšení provizorní lávky do „kamenného“ mostu. Bohužel se do dneška nepodařilo nalézt s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) společnou řeč. Doufejme, že po volbách někoho nenapadne ukončení přívozu.

Máte ambici pokračovat další roky na pozici starosty?

Osobní ambice jsou jedna věc a důvěra od občanů věc druhá. Když se obě roviny protnou, nastane ideální stav. Já měl to štěstí, že jsme v roce 2014 vyhráli jako Změna pro Nymburk komunální volby a já osobně dostal nejvíce preferenčních hlasů. Když tedy letošní volby dopadnou podobně úspěšně, mám nadále chuť pracovat v pozici starosty pro mé rodné město.

Co ještě můžete Nymburku nabídnout? Ať už jako starosta nebo řadový zastupitel…

Pracovitost, zaujetí pro věc, smělé plány a odhodlání město posouvat dále. Za dva roky práce jsem ukázal, že město nemusí řídit jen politik z velké politické strany s konexemi na všechna možná i nemožná místa. Chci nadále pokračovat v konsenzuálním duchu, kdy si vždy vyslechnu názory svých kolegů na radnici i odborně zdatných úředníků na městě a na základě společně debaty dospět k tomu nejlepšímu rozhodnutí. Nymburk nepotřebuje starostu, který nekompromisně prosazuje pouze své mínění, ale naopak člověka, který naslouchá kolegům, odborníkům a hlavně svým občanům. I proto již pátým rokem pořádám setkání s občany v nymburských ulicích.

A co by se v královském městě na Labi mělo změnit?

Město už by mělo konečně opustit myšlenky, že jedině čínští investoři a olympijské centrum spasí město. Naopak by mělo vytvářet takové podmínky, aby se v Nymburce opět dařilo místním občanům. Lidé všech věkových kategorií zde měli předpoklady pro všestranný rozvoj po stránce pracovní, v nabídce kvalitního vzdělání, dostatečného sportovního vyžití i co nejširší prostor pro trávení volného času.

Co byste vzkázal lidem, kteří zamíří na začátku října k volbám?

Věřím, že slušnost a poctivost má v Nymburce šanci uspět. Ale bez Vás to nepůjde, proto prosím přijďte k volbám a volte Změnu pro Nymburk.