Vážení kolegové zastupitelé, vážení přítomní,

Musím chtě nechtě konstatovat, že stávající koalice nefunguje. Nedaří se naplňovat plánované investiční cíle a co je ještě vážnější nefunguje komunikace mezi koaličními partnery. Za Změnu pro Nymburk musím říci, že se nám v této koalici nedaří plnit naše programová předsevzetí, jak v oblasti investic, tak řekněme i v oblasti morálního kreditu. A jako vítěz komunálních voleb z roku 2014 cítím za toto všechno velkou zodpovědnost.

Kde hledat příčiny? Do koalice s ČSSD jsme před dvěma roky vstoupili proto, že bylo na několika povolebních jednáních přislíbeno čerstvě zvoleným hejtmanem Milošem Peterou, že propojení ČSSD na krajské a komunální úrovni městu přinese dostatek finančních prostředků na tolik potřebné opravy komunikací, revitalizaci zeleně, modernizaci škol, výstavbu sportovních hřišť nebo akvaparku. Tomu jsme uvěřili….

A jak fungovalo toto propojení krajské a městské úrovně v rukou jedné strany? Velmi špatně. Ve vyjednávání s hejtmanem Tomáš Mach selhal.

Přímo ukázkou nečerpání je letošní rok. Z krajských dotací jsme podali jednu jedinou žádost na III. etapu repase oken na gymnáziu za 920 tisíc, několikrát jsem to osobně připomínal starostovi. A výsledek? Město nedostalo ani korunu, a když jsem se ptal hejtmana proč, tak mi řekl, že mu to starosta Mach neřekl.

Osobně mě třeba velmi mrzí, že již osm let přichází zkrátka naše Základní umělecká škola. Ta má již tolik let v šuplíku požadavek na rozšíření a modernizaci školy.

Přejděme na samotné Vodovody a kanalizace, na nich stojí jak kompletní rekonstrukce ulice Na Rejdišti, tak ulice Lipová. Přestože je zde starosta města zaměstnán, priority akciové společnosti byly v loňském i letošním roce jiné. Jak je toto možné? Přitom Rejdiště a Lipová jsou dlouhodobě naše programové priority, které se snažíme od počátku prosazovat. Zatím marně.

Samozřejmě bych mohl ještě hovořit o AZOSu, čínské průmyslové zóně, ale asi není potřeba vše příliš rozmělňovat. V případě AZOSu nám kraj moc nepomáhá vůbec a v druhém případě zase na nás tlačí až příliš.

Toto vše mě nutí v zájmu dalšího rozvoje našeho Nymburka přehodnotit setrvání ve stávající koalici. Sliby se prostě mají plnit. Na základě těchto slibů si strana, která skončila ve volbách až na třetím místě, nárokovala post starosty. A tyto sliby prostě neplní. Osobně si myslím, že tato koalice už je několik měsíců na pokraji rozkladu a už jen přežívá od jednoho zastupitelstva ke druhému. Vytratila se v radě vzájemná důvěra, schází vzájemná komunikace, poctivost k sobě sama. Dnes nastala ta chvíle, kdy by se měl život v Nymburce opět navrátit do standardních kolejí, kdy vítěz voleb obsadí post starosty. A za dva roky předloží voličům účet.

Pro začátek postačí nespoléhat se na politické dotace, ale věřit ve vlastní síly a schopnosti.