Kandidujete za Změnu pro Nymburk již podruhé, změnilo se v Nymburce již něco?

Určitě, jak já to pozoruji, napadá mě hned několik věcí. Během jednání zastupitelstva se hodně mluví a vysvětluje. Někdy trpělivě, někdy je v tom i hodně emocí. Často to lidem může připadat zbytečné nebo dokonce obtěžující. Já si ale dobře pamatuji zastupitelstva před rokem 2014, až příliš často jsem tam slyšel odpověď „Vybrali jsme optimální variantu“ a tím diskuze skončila. Tu dobu bych opravdu nerad zažil znovu. Také se teď realizují větší projekty, možná je jich co do počtu méně, ale myslím, že je to správná cesta. Opravit silnici a neopravit současně chodník, nebo třeba vyměnit okna budovy jen na té straně, co je vidět z ulice… je mi jasné, proč tohle někteří politici dělají, ale je to špatně. Město Nymburk po všech těch letech už nemůže velké projekty odkládat. Povedla se školní jídelna v Hlaholu, ulice Lipová, začíná rekonstrukce Rejdiště, ale je třeba pokračovat dál. Před sebou máme projekty ještě větší, lávka, bazén, revitalizace Jankovic musí proběhnout ve dvou etapách a ne ji tolik kouskovat jako na starém sídlišti.

To zní směle, ale je to vůbec v možnostech města Nymburk?

Město Nymburk na tom i přes všechny ty hříchy z minulosti není finančně špatně. Významně se snižuje úvěrové zatížení a díky dobré kondici ekonomiky i změnám v rozpočtovém určení daní, máme na opravy a investice více peněz. Teď jde o to, aby to bylo ve městě vidět. Musí to poznat každý, kdo přijede do Nymburka vlakem a půjde do centra Palackého třídou nebo Vodárenskou ulicí. Musí to vnímat každý, kdo se na kole zastaví pod hradbami nebo zajede na Kostelní náměstí. Musí to vidět každý, kdo projede přes Náměstí Přemyslovců autem nebo například s kočárkem. Tohle já vnímám jako úkol na nejbližší roky. Hodně nám pomůže i to, že se podařilo najít jiný způsob financování nové lávky.

Co pro vás znamená heslo z plakátů „Moderní a dynamické město“?

Před 5 lety jsme se začali scházet a debatovat o Nymburce, a to hlavní co nás všechny spojovalo, byl pocit, že Nymburk je všechno, jen ne moderní, že se nám tu prostě zastavil čas. A to jsme se rozhodli změnit. Já sám si pamatuju, jak mi kamarád přímo v Náchodě říkal, že „o tomhle (novém) autobusovém nádraží“ se ve městě vedou „hrozné spory“. V mnoha dalších městech se lidé hádají a dohadují o nových věcech, u nás nebylo o čem. To se podle mého názoru již mění a to je dobře. Také přibylo lidí, kteří se o dění ve městě aktivně zajímají, a to je vůbec to nejpodstatnější. Takže za mě dynamické již z části je, moderní má šanci se stát. Přeju Nymburku a nám všem, aby za další čtyři roky tohle heslo bylo naplněné a my museli hledat nové.

Je něco, čemu byste se chtěl více věnovat v případě, že se stanete zastupitelem města?

Ano, po čtyřech letech, kdy se o dění ve městě intenzivně zajímám, vidím dvě takové oblasti. V oblasti rozdělování grantů jsme ve finančním výboru vytvořili systém bodování, ale mám konkrétní představu, jak jít ještě dál. Proces rozdělování příspěvků by měl být co nejméně závislý na subjektivním vnímání jednotlivých lidí. Dlouhodobě bych se chtěl věnovat obnově našeho města, jeho komunikací a dalšího majetku. Město vlastní mnoho budov, jejichž stav si vyžádá opravy. Někdy se nám zdá, že některé jsou vlastně nové, ale čas letí a každý kdo někdy vlastnil dům dobře ví, že potřeba prvních oprav nastává výrazně dříve, než by mu bylo milé. To nezměníme, ale je třeba s tím počítat a být na to připravený ve správný čas. Obzvláště bych se chtěl věnovat revitalizaci Jankovic. V mládí jsem tam bydlel a v současné době se tam pohybuji hodně často pracovně. Zemní práce na projektu výměny rozvodů tepla bohužel neproběhly tak, jak jsme si představovali a nakonec bylo třeba být u toho blíž, než bylo v plánu. Potíží a komplikací se seběhlo neuvěřitelně mnoho, ale byla to pro mě veliká zkušenost, kterou bych mohl při následující revitalizaci využít.

Před čtyřmi lety jste měl za cíl prosadit větší transparentnost, podařilo se to?

Ano, to je pravda. Povedlo se mnohé, máme registr smluv, rozklikávací rozpočet, videozáznamy z jednání zastupitelstva a dokonce i jmenovité hlasování rady města v zápisech o jejím jednání. Jak kdo hlasoval lze dohledat i v zápisech finančního výboru nebo třeba komise rozvoje a investic. Já jsem takhle spokojený, jít dál například propojením rozpočtu a jednotlivých faktur za nutné nepovažuji, ale určitě bych takové snaze nebránil. Prostor ke zlepšení vidím spíše ve zjednodušení přístupu a grafické úpravě tak, aby vše bylo více přehledné. Bylo by dobré tohle všechno i více popularizovat, hodně lidí bývá překvapeno, že tohle všechno se dá na stránkách města najít.

Kategorie: Město