Pavel Fojtík: Jdeme do komunálních voleb 2018

Pavel Fojtík: Jdeme do komunálních voleb 2018

Změna pro Nymburk je připravena ucházet se opět o Vaši přízeň. Za čtyři roky jsme urazili dlouhý kus cesty. V roce 2014 jsme Vám nabídli kvalitní program, pracovitý tým kandidátů a zejména otevřený, slušný a poctivý přístup při řešení problémů našeho krásného města. Výsledky voleb potvrdily, že jsme se vydali správnou cestou, téměř 20% získaných hlasů a čtyři mandáty z nás udělaly vítěze voleb. Tento úspěch jsme přetavili ve dvě místa v radě, a tudíž neseme do dnešních dnů velký díl zodpovědnosti za dosavadní rozvoj města Nymburka.

Za čtyři roky se povedlo odvést velký kus práce, realizovali jsme společně s koaličními partnery desítky potřebných investic, které výrazně zlepšily život ve městě. Máme na mysli: celkovou modernizaci interního oddělení v nymburské nemocnici, dokončení revitalizace celého starého sídliště, kompletní modernizaci MŠ U Pejska a Kočičky na sídlišti, oprava Lipové ulice – nejzanedbanější ulice ve městě, kompletní oprava budovy Hlaholu, vybudování chodníku v Dlabačově ulici., výměna oken v ZŠ Tyršova, postupná modernizace ZŠ RAF atd. Současně je však nutné dodat, že mnoho věcí je v různém stupni rozpracovanosti. Právě do dokončení těchto naplánovaných investičních projektů bude směřovat značná část našeho volebního programu na léta 2018 – 2022. V první řadě se jedná o nutnou revitalizaci celého jankovického sídliště, dokončení rekonstrukce ulice Na Rejdišti, vybudování lávky přes řeku Labe v příštím roce, zahájení rekonstrukce bazénu, vybudování bezbariérové lávky přes hydroelektrárnu, celková oprava Tyršovy ulice atd.

Hrdost nad úspěšnými realizacemi a na druhé straně závazek za dokončení rozpracovaných projektů, to jsou důležité důvody, které nás motivují do voleb 2018!

PhDr. Pavel Fojtík, starosta města Nymburk